Trang tra cứu Điểm thi và Số báo danh các kỳ thi Olympic quốc tế
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » DANH SÁCH CÁC KỲ THI OLYMPIC TIÊU CHUẨN

DANH SÁCH CÁC KỲ THI OLYMPIC TIÊU CHUẨN

admin 83884

Ban Tổ chức các kỳ thi Olympic gửi tới quý trường, quý phụ huynh và thí sinh danh sách các kỳ thi Olympic tiêu chuẩn: 

I. Kỳ Thi Toán:

1. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO,

2. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế HKIMO,

3. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế BBB,

4. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO,

5. Kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế IMEC,

6. Kỳ thi Thử thách Toán học quốc tế trực tuyến IMC,

7. Kỳ thi Olympic Toán học toàn cầu GJMAT,

8. Kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến toàn cầu GJMOC,

9. Kỳ thi Olympic Toán học thế giới Pangea – PMW,

10. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế CIMO,

11. Kỳ thi Olympic Toán học toàn cầu GMEC.

II. Kỳ Thi Tiếng Anh:

1. Kỳ thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO,

2. Kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest – KGL,

3. Kỳ thi Đánh vần tiếng Anh ESB,

4. Kỳ thi Ngôn ngữ quốc tế WILLKOMMEN,

5. Kỳ thi Anh ngữ quốc tế Teeneagle.

III. Kỳ Thi Tin học:

1. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế HKICO,

2. Kỳ thi Olympic Khoa học máy tính Đông Nam Á SEACSO.

IV. Kỳ Thi Khoa học:

1. Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế HKISO,

2. Kỳ thi Olympic Khoa học và Thiên văn quốc tế CISO.

V. Kỳ Thi Toán và Khoa học:

1. Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế SIMSO.

2. Kỳ thi Olympic Toán – Khoa học quốc tế STEMCO, 

3. Kỳ thi Olympic Toán – Khoa học quốc tế PIMSO.

VI. Tổ hợp các kỳ thi:

1. Kỳ thi Olympic trực tuyến FISO (Toán, Tiếng Anh, Hội họa, Khoa học, Vật lý, Hóa học, Sinh học),

2. Kỳ thi Olympic Đông Nam Á SEA: Toán học (IMOCSEA), Tiếng Anh (GELOSEA), Khoa học (ISOCSEA),

3. Kỳ thi Olympic Toán học, Tư duy, Tiếng Anh, Khoa học và Tin học trực tuyến UNICUS,

4. Kỳ thi Olympic Toán học, Tư duy, Tiếng Anh, Khoa học và Tin học trực tuyến CREST.

VII. Kỳ Thi Nghệ thuật/Đọc sách/Ứng xử:

1. Kỳ thi Thiết kế Poster Giáo dục toàn cầu UniCEP,

2. Kỳ thi Olympic Đọc sách quốc tế GRO.

Lịch tuyển sinh các kỳ thi cập nhật tại: https://bit.ly/TonghopOlympic